REGULAMIN FIRMY USŁUGOWO HANDLOWEJ – DR SHOES

 

WŁAŚCICIELEM, WYKONAWCĄ, SPRZEDAWCĄ ORAZ ADMINISTRATOREM JEST:

PIOTR KOZAK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ

DR SHOES PIOTR KOZAK, UL. CHŁAPOWSKIEGO 22, 66-003 ZABÓR O NUMERZE NIP: 9731031936 ORAZ REGON:365001531 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

STRONA INTERNETOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: WWW.DRSHOES.PL

PROWADZONA JEST PRZEZ PIOTR KOZAK PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: DR SHOES PIOTR KOZAK– SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSTAWIONE SĄ POWYŻEJ. SIEDZIBA FIRMY DR SHOES MIEŚCI SIĘ W POZNANIU PRZY UL. MOSTOWA 5A

 

POZOSTAWIENIE BUTÓW W SIEDZIBIE FIRMY (LUB PRZESŁANIE ICH POCZTĄ) OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

KUPUJĄCY MOŻE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10-18 I W SOBOTY 11-15 BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE FIRMY LUB WYSYŁKOWO.

CENY USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SIEDZIBIE FIRMY SĄ PODANE W POLSKICH ZŁOTYCH BRUTTO.

KUPUJĄCY PONOSI KOSZTY JAKIE WYNIKAJĄ Z UMÓW, ZAWARTYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO Z PODMIOTAMI TRZECIMI, ZA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH FORM KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ SPRZEDAWCA NIE POBIERA ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT ANI ŚWIADCZEŃ ZA MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ Z NIM. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY DR SHOES SĄ USŁUGI SZEWSKIE, CZYSZCZENIE, RENOWACJA I PERSONALIZACJA OBUWIA, ORAZ SPRZEDAŻ DETALICZNA ŚRODKÓW DO KONSERWACJI OBUWIA ORAZ AKCESORIÓW ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET, ORAZ BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE FIRMY.

 

II DEFINICJE

 

REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI; INFORMUJĄCY O OBOWIĄZKACH ORAZ UPRAWNIENIACH DWÓCH STRON UMOWY;

STRONA – STRONĄ UMOWY JEST KUPUJĄCY LUB SPRZEDAWCA/WYKONAWCA (FIRMA DR SHOES); W PRZYPADKU POJĘCIA STRONY – ROZUMIE SIĘ KUPUJĄCEGO ORAZ SPRZEDAWCĘ/WYKONAWCĘ ŁĄCZNIE;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ STRONY, PRZY BRAKU JEDNOCZESNEJ OBECNOŚCI DWÓCH STRON UMOWY; UMOWA ZAWIERANA JEST Z WYKORZYSTANIEM KANAŁÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ,

KANAŁY KOMUNIKACJI – OKREŚLONE FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ;

STRONA INTERNETOWA – STRONA INTERNETOWA FIRMY DR SHOES POD ADRESEM WWW.DRSHOES.PL

SPRZEDAWCA– DR SHOES PIOTR KOZAK, UL. CHŁAPOWSKIEGO 22, 66-003 ZABÓR, O NUMERZE NIP: 9731031936 ORAZ REGON:365001531 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);

USŁUGODAWCA – DR SHOES PIOTR KOZAK, UL. CHŁAPOWSKIEGO 22, 66-003 ZABÓR, O NUMERZE NIP: 9731031936 ORAZ REGON:365001531 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);

WYKONAWCA – DR SHOES PIOTR KOZAK, UL. CHŁAPOWSKIEGO 22, 66-003 ZABÓR, O NUMERZE NIP: 9731031936 ORAZ REGON:365001531 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);

KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ORAZ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, NABYWAJĄCA PRODUKTY/USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, TELEFONICZNIE LUB BEZPOŚREDNIO, W PLA